Mundicamino
.

Almirante Bonifaz

Vitoria, 22 - 布尔戈斯

服务

 • 概况 概况
  • 无线
  • 互联网
  • 冷气
  • 暖气
  • 电梯
  • 不吸烟房
  • 酒店各处禁烟
  • 不允许宠物
 • 接待服务 接待服务
  • 24小时前台
  • 安全
  • 旅游咨询台
  • 新闻
 • 食品与饮品 食品与饮品
  • 客房服务
  • 在客房内享用早餐
 • 家务管理 家务管理
  • 每日清洁服务
  • 泳衣店
 • 商务设施 商务设施
  • 会议室

旅行注册号: H0920